Palvelut

Suunnittelemme ja toteutamme yrityskohtaisesti palveluja, jotka tehostavat
yritysvastuuseen liittyvien asioiden käsittelyä, hallinnointia ja toimeenpanoa.

 

Eltekon Oy tarjoaa yritysvastuun asiantuntemusta seuraavilla alueilla:

  • ISO 26000 Guidance on Social Responsibility standardin asiantuntijapalvelut ja valmennustoiminta
  • tarvekartoitukset, politiikan ja strategian suunnittelu
  • yritysvastuun implementointi ja integrointi osaksi yrityksen toimintakonseptia
  • toimialan ajankohtaisseuranta, trendianalyysit ja kartoitukset
  • koulutus
  • viestinnän suunnittelu ja koordinointi
  • vuokrajohtajapalvelut
  • alihankinta- ja projektipalvelut