Eltekon AB

 

Vi erbjuder konsult- och experttjänster inom socialt ansvarstagande.

Ansvarstagande skapar förtroende bland kunder och andra intressenter och bidrar till företagets goda rykte och image. Socialt ansvarstagande (CSR) är en konkurrensfaktor.

 

ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande beaktas nu av många företag och andra organisationer över hela världen. ISO standarder är globala, väl kända och utgör en god referens. Då arbetet med socialt ansvarstagande görs systematiskt och noggrant är det enkelt att berätta och rapportera om detta.


Eltekon AB är er expert inom socialt ansvarstagande och vi hjälper er organisation att utveckla ert hållbarhetsarbete i enlighet med t.ex. ISO 26000.


"Since its publication seven years ago, ISO 26000 has been adopted as a natioanal standard in over 80 countries and its text is available in some 22 languages.  It is also referenced in more than 3000 scademic papers, 50 books and numerous doctorates, and is used by organizations of all shapes and sizesincluding Petrobras, Air France, British Telecom, NEC, Novo Nordisk, Mark & Spencer, to name a few.

ISO, 10.07.2017.  The rise of being social  https://www.iso.org/news/ref2204.html