Eltekon AB

 

Vi erbjuder konsult- och experttjänster inom socialt ansvarstagande.

Ansvarstagande skapar förtroende bland kunder och andra intressenter och bidrar till företagets goda rykte och image. Socialt ansvarstagande (CSR) är en konkurrensfaktor. 

Eltekon AB hjälper er organisation att utveckla ert hållbarhetsarbete.

 

Society is demanding that companies, both public and private, serve a social purpose. To prosper over time, every company must not only deliver financial performance, but also show how it makes a positive contribution to society.”

Larry Fink, Chairman and CEO BlackRock, Annual Letter to CEOs, 2018

 

 

  

News 

 

 

To News Archive

Eltekon Training järjestää Yhteiskuntavastuun ajankohtaispäivän ja ISO 26000 koulutuksen 14.02.2012