Eltekon training

 

Excellence is an art won by training and habituation.

-Aristoteles


 

 

Genom träning till effektiv handling

Välkommen på kurs!

ISO 26000 skolningarna ger er med hjälp av praktiska råd och tips en insikt i standardens huvuddrag, hur man effektivt kan integrera standardens rekommendationer i företagets verksamhet samt hur kommunicera och rapportera om standardens användning. 

Eltekon erbjuder företagsspecifika skolningar och workshops också på svenska. Skolningen kan planeras enligt ert företags behov och önskemål.

Ifall ni har för avsikt att införa ISO 26000 i er organisation, kan ni t.ex. kombinera skolningen med en ISO 26000 -Kick Off session. Då kommer ni snabbt och effektivt igång.

 

Senaste skolningar:

ISO 26000 siivittää vastuullisuuteen 21.04.2016  För mer information och program (på finska)

ISO 26000 selkeyttää vastuullisuustyötänne 26.01.2017 För mer information och program (på finska)

 

Tidigare skolningar:

ISO 26000-skolningar har hållits i Eltekon trainings regi den 06.05.2014, 27.11.2014, 03.06.2015 och 19.11.2015 och fått god respons.  Även de senaste skolningarna  har fått god respons (se nedan).

Se kommentarer på finska

 

Ta kontakt så kan vi tillsammans planera en skolning just för ert företag
Laila Törnroos;
laila.tornroos@eltekon.fi eller 0405685706

 

Skolningen anordnas av Eltekon AB   

ISO 26000 valmennus: Yhteiskuntavastuun kokonaisuus haltuun


Aika: 27.11.2014, klo 9.00 - 15.30
Paikka: Hotel RADISSON BLU, Otaranta 2, Espoo

Valmennuspäivä keskittyy ISO 26000 Yhteiskuntavastuustandardin käyttöönottoon ja siihen liittyvään viestintään.

 

Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautuminen

 

Valmennuksen järjestää Eltekon Oy