Företagsansvar

Företagens samhällsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR) eller bara Corporate Responsibility (CR) inbegriper ansvar för miljö, ekonomi och det sociala och samhälleliga.

 

CSR är omfattande och hit hör bl.a. de mänskliga rättigheterna, ansvar för leveranskedjan, personalfrågor och arbetsplatsförhållanden, produktansvar, kommunikation med intressenterna samt företagets miljöarbete - bara för att nämna några exempel.

 

För att nå ett långsiktigt och effektivt resultat bör principerna för företagsansvar vara en del av hela företagets verksamhet och CSR bör integreras i företagets samtliga processer. På lång sikt förbättras företagets lönsamhet genom att bl.a. olika risksituationer kan undvikas, företagets renommé förbättras och företaget attraherar motiverad och kunnig arbetskraft.

Läs om den globala standarden ISO 26000 Guidance on Social Responsiblity.

 

ELTEKONS VÄRDEN

Varje människa är oändligt värdefull.
Vi bemöter varje människa med kärlek, respekt och rättvisa.

Integritet
Hos oss gäller principen om kompromisslös integritet. Denna princip gäller allt vi gör.

Vårt motto är den gyllene regeln
”Alltså: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. (Matt. 7:12)