Företagsansvar

Företagens samhällsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR) eller bara Corporate Responsibility (CR) inbegriper ansvar för miljö, ekonomi och det sociala och samhälleliga.

 

CSR är omfattande och hit hör bl.a. de mänskliga rättigheterna, ansvar för leveranskedjan, personalfrågor och arbetsplatsförhållanden, produktansvar, kommunikation med intressenterna samt företagets miljöarbete - bara för att nämna några exempel.

 

För att nå ett långsiktigt och effektivt resultat bör principerna för företagsansvar vara en del av hela företagets verksamhet och CSR bör integreras i företagets samtliga processer. På lång sikt förbättras företagets lönsamhet genom att bl.a. olika risksituationer kan undvikas, företagets renommé förbättras och företaget attraherar motiverad och kunnig arbetskraft.

Läs om den globala standarden ISO 26000 Guidance on Social Responsiblity.