ISO 26000 Guidance on Social Responsibility

Arbetet med ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, som tar fram globala riktlinjer för socialt ansvarstagande, har kallats världens största standardiseringsprojekt.

IS0 26000 fungerar som ett paraplydokument och det ersätter inte, utan kompletterar andra verktyg och initiativ på området. ISO 26000 ger vägledning för alla typer av organisationer, oavsett dess storlek eller geografiska läge.

Över 400 experter från 99 länder arbetade med standarden. Dessa representerade olika intressegrupper. Därtill var över 40 internationella organisationer, som t.ex. OECD, WHO, GRI och UN Global Compact involverade i arbetet.

 

Standarden behandlar sju kärnområden:

  • Organisationsstyrning
  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsvillkor och arbetsmiljö
  • Miljö
  • Rättvis verksamhetsutövning
  • Konsumentfrågor
  • Samverkan med lokalsamhället

 

För mera information se www.iso.org/sr