Referenser

 

Kunder

Eltekon har gjort uppdrag åt börsbolag, små och medelstora företag och olika organisationer.

Projekt

Eltekon fungerade som konsult i Finlands standardiseringsförbunds ISO 26000 projekt (2012-2013). I projektet testades standardens användbarhet genom att integrera den i sex olika företag.  Med i projektet var Kiantama, Kiilto, Northland Rescources, Taskut, Vexve och Vivago.

Senaste publikation

Törnroos Laila, 2011, Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun standardit ja normit, TEK

Nätverk

Eltekon samarbetar med andra experter.  Se Nätverk

Laila Törnroos, VD

TkD (miljöledning, avhandling om miljörapportering, 2005) och FM (kemi) samt pedagogisk kompetens

Mångårig erfarenhet av internationellt standardiseringsarbete. Har bl.a. sedan 2004 deltagit i arbetet för att ta fram den internationella standarden ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Medlem i SFS TK 117, Yhteiskuntavastuukomitea (kommittéen för samhällsansvar), nominerats att som expert delta i ISO- möten. Standarden publicerades i slutet av år 2010.

Mångårig erfarenhet av CSR-, miljö-, standardiserings- och innovationsprojekt.

Mer än 20 års erfarenhet från kurs- och skolningssektorn.