Tjänster

 

Eltekon hjälper er organisation att hantera frågor inom hållbar utveckling och erbjuder bl.a. följande tjänster:

 

ISO 26000 tjänster


ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande publicerades i slutet av år 2010. Många företag har redan beaktat den nya standardens vägledning, vilket globalt syns i bl.a. många företags årsredovisning. ISO 26000 är tänkt för alla organisationer, både stora och små företag och andra organisationer. Vårt synsätt är, att samhälssansvar är en integrerad del av organisationens hela verksamhet och bör integreras i existerande ledningssystem.  Vi orienterar er i de möjligheter den nya standarden ger och erbjuder:

 

A. Analys av er organisations arbete för socialt ansvarstagande i förhållande till
    ISO 26000 - Förenklad Gap analys.

B.  Strategi för beaktande av ISO 26000 i er verksamhet

C. Utarbetande av eller uppdatering av existerande policyn och uppförandekoder
    (Code of conducts) i enlighet med den vägledning ISO 26000 ger.

D. Integrering av ISO 26000 element i er verksamhet samt i existerande
    ledningssystem

E. ISO 26000 inspirerad rapportering och annan kommunikation av socialt
    ansvartagande
    Tjänsten lämpar sig för organisationer som gör sin första rapportering gällande
    samhälssansvar (t.ex. som en del av årsberättelsen) samt för längre hunna
    organisationer som rapporterar i enlighet med GRI eller UN Global Compact.

F. ISO 26000 skolningar, seminarier och workshops.
    Etiska frågor motiverar och inspirerar. Många vill veta vad ISO 26000 har att
    säga och hur andra organisationer beaktar standarden. Skolningen skräddarsys
    så att er organisation har maximal nytta av den.

G. ISO 26000 för små företag
    Börja steg för steg implementera socialt ansvartagande och låt arbetet
    vägledas av ISO 26000. Berätta om dina framsteg i enlighet med andan i
    ISO:s rekommendationer. Det stärker din ställning som leverantör och ökar din
    produkts mervärde för konsumenterna.


Miljötjänster


Vi hjälper er att identifiera och effektivt hantera de miljöfrågor som gäller er organisation. Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:

A. Implementering av ISO 14001 eller andra miljöledningssystem

B. Miljörapportering

C. Skolning, seminarier och workshops

D. Miljöchef för mindre företag
    Vi tar kostnadseffektivt hand om ert företags miljöfrågor. Samtidigt är vår
    uppgift att genom god planering av miljöarbetet och genom att identifiera
    inbesparningar, minska på era miljökostnader.