Yritysvastuu

Yritysvastuuseen kuuluvat sosiaalinen, taloudellinen sekä ympäristövastuu.

Näiden osa-alueita ovat mm. yrityksen henkilöstöpolitiikka ja -käytännöt, toimintaympäristön työolot ja ihmisoikeusasiat, toimitusketjun vastuullinen hallinta, tuotevastuuasiat ja sidosryhmätoiminta sekä toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset.

 

Liiketoimintaprosesseihin menestyksekkäästi integroidun yritysvastuun noudattaminen parantaa yrityksen mainetta, ennaltaehkäisee riskejä ja nostaa yrityksen kannattavuutta pitkällä aikavälillä.

 

ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas on laaja vastuullisuuden työkalu. Lue lisää.
Eltekonin ARVOT

 

IHMISARVON LOUKKAAMATTOMUUS – Jokainen ihminen on tasa-arvoinen ja äärettömän arvokas, käyttäydymme sen mukaisesti. Toimiessamme työyhteisössä ja sen ulkopuolella, olemme reiluja ja valmiita auttamaan niin kollegojamme kuin asiakkaitamme.

 

INTEGRITEETTI – Kunnioitamme määrittämiämme arvoja tinkimättömästi ja suoraselkäisesti. Valitsemme tehdä oikein myös silloin, kun kukaan ei näe eikä kuule. Uskomme, että luottamus rakentuu teoista.

 

LUONTO – Luonnolla on itseisarvonsa. Luonto selviää ilmankin ihmistä, mutta jos hyödynnämme sitä, myös varjelemme sitä niin, etteivät luonnonarvot laske. Kaikilla on oikeus nauttia puhtaasta ja kauniista luonnosta.